Ruud de Langen – dentsu

10.05 45 minuten Marketingpanel

Ruud de Langen is de Chief Growth Officer van dentsu Nederland. In deze nieuwe rol draagt hij er zorg voor dat bestaande én nieuwe klanten toegang hebben tot de beste geïntegreerde oplossingen die het netwerk te bieden heeft. De Langen is binnen de directie verantwoordelijk voor de groei-agenda en het verder excelleren op de beste dienstverlening voor alle klanten.