Marieke van Echtelt – DVJ Insights

10.05 45 minuten Marketingpanel

Jaarlijks ondervragen Adformatie en DVJ Insights marketeers naar de stand van zaken en actuele thema’s in het marketingvak. Hoe denken jij en je vakgenoten over kansen in marketing, positionering, branding en merkgroei? En hoe ervaren marketeers de effecten van covid-19? Marieke van Echtelt geeft inzicht in de belangrijkste resultaten van de jaarlijkse Grote Marketing Enquete.

 

Marieke van Echtelt heeft in de afgelopen jaren diverse functies bekleed op het gebied van research en management. Vanaf 1 maart 2018 is zij Managing Director van DVJ Insights. Binnen DVJ Insights leidt Marieke het managementteam dat verantwoordelijk is voor de groeistrategie voor de komende jaren. Speerpunt in het beleid voor de komende jaren is het investeren in kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Kwaliteit geldt voor mensen en producten, effectiviteit en efficiency betreffen vooral de bedrijfsvoering.